The Learning Linguist

Resources for Learning the World's Languages

Slovenian

Official language in: Slovenia

Books | Podcasts

Veliki splosni leksikon: V osmih knjiga

Zbrano delo (Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za filoloske in literarne vede. Dela, 23/1-2) by Fran Ramovs

Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar =: English-Slovene and Slovene-English dictionary by Daša Komac

Von der Dekoration zur Narration: Zur Entstehungsgeschichte der slovenischen Literatur (Slavistische Beitrage ; Bd. 105) by Joze Pogacnik

Popotnik skozi: Haiku : koncert iz logov--Zabe, Cebele, Ptici : moje otrostvo by Joze Volaric

Slowenische Literatur im europaischen Kontext (Vortrage und Abhandlungen zur Slavistik) by France Bernik

Med besedo in bogom: Eseji (Znamenja) by Joze Snoj

Sence neznanega (Zbirka Albatros) by Edo Rodosek

Slovene-English dictionary (Glotta; slovarji in jezikovni priročniki) by Anton Grad

Starejse slovensko slovstvo (Razprave Filozofske fakultete) by Joze Pogacnik

Monumenta Frisingensia =: Brizinski spomeniki : la prima presentazione in Italia dei monumenti letterari sloveni di Frisinga del X-XI secolo coevi alle ... degli Sloveni e dati sugli Sloveni in Italia

Meteoroloski terminoloski slovar

Jezik nas vsakdanji: Jezikovna "prva pomoc" za vse, ki pri govorjenju in pisanju dozivljajo razne pravopisne, besedotvorne, oblikoslovne, skladenjske in stilisticne "karambole" s knjizno normo by Janez Srsen

Spodbude by Stanko Kotnik

Orfejev spev: Antologija svetovne poezije v izboru slovenskih pesnikov