The Learning Linguist

Resources for Learning the World's Languages

Kiswahili

Spoken in: Rwanda

Books | Podcasts

Kiswahili language and culture: A textbook for the teaching of Kiswahili with video = Kiswahili : lugha na utamaduni : kitabu cha mwanafunzi wa Kiswahilli kwa video by Lioba J Moshi

Fani Mbali Mbali Za Kiswahili (LLT) by M Saidi

Ikaningambo Ya Oruhaya Kamusi Kihaya-kiingereza-kiswahili; Ruhaya-english-kiswahili & English-ruhaya-swahili Dictionary (LANGUAGES OF TANZANIA PROJECT, UNIVERSITY OF DAR ES SALAAM; LEXICON SERIES, NO. 5) by H.R.T. MUZALE

Kiswahili for Beginners (Malthouse Literary Series) by Y, M Kihore

Kamusi ya methali za Kiswahili by Ahmed E Ndalu

Mashairi Ya Vita Vya Kuduhu: War Poetry in Kiswahili Exchanged at the Time of the Battle of Kuduhu (African Historical Sources, Vol 7)

Tuseme Kiswahili: Multidimensional Approach to the Teaching and Learning of Swahili As a Foreign Language : Ngazi Ya Mwanzo, Elementary Level (Let's Speak Series) by Fikeni E. M. K. Senkoro

A concise English-Swahili dictionary: Kamusi ya Kiingereza-Kiswahili by R. A Snoxall

Kamusi Ya Kiswahili Sanifu. Toleo La Pili Kiswahili-kiswahili Dictionary by KISWAHILI DICTIONARY

Classes in Kiswahili (East African languages and dialects) by A.A. Amidu

Matumizi ya Kiswahili bungeni by H. J. M Mwansoko

Kamusi Ya Kwanza Kiswahili Kiingereza / A First Dictionary Swahili-English by William F. Cahill

Maelezo ya methali za Kiswahili by S Karama

Tuseme Kiswahili: An audio-visual method by Ase-Berit Strandskogen

Ushahidi wa mashairi ya Kiswahili na lugha yake by Saadani Abdu Kandoro