The Learning Linguist

Resources for Learning the World's Languages

Farsi

Spoken in: Bahrain

Books | Podcasts

Tashil-i Armaghan-i hijaz: Hissah-yi Farsi by Muhammad Iqbal

Urdu men mustamal Arabi va Farsi zarbulimsal (Silsilah-yi matbuat) by Maqbool Elahi

Pakistan men Farsi adab (Intisharat-i Idarah-yi Tahqiqat-i Pakistan) by Zuhuruddin Ahmad

Muraqqa-i aqval o imsal: Arabi, Farsi, Urdu, Sindhi, Panjabi, Pushto (Silsilah-yi matbuat-i Anjuman Taraqqi-yi Urdu Pakistan) by Sayyid Yusuf Bukhari Dihlavi

Conversational Dari;: An introductory course in Dari (=Farsi=Persian) as spoken in Afghanistan, by Eugene H Glassman

Allamah Iqbal ki Farsi nazm goi by Abdulghani

How to Speak, Read & Write Persian (Farsi): Self-Teaching Method, Accompanied by Four Audio CDs by Hushang Amuzgar

Conversational Dari: An introductory course in the Farsi (-Persian) of Afghanistan by Eugene H Glassman

Rahnama-yi makalimah Farsi-Armani-Inglisi by Ed Baghdasarean

Farhang-i buzurg: Farsi-Nuruzhi : dara-yi bish az 60,000 lughat-i mufrad va murakkab va istalahat va amsal-i Farsi va maani-i Nuruzhi anan by Mano Amarloui

Conversational Kabuli Dari;: An introductory course in Dari (-Farsi - Persian) as spoken in Kabul, Afghanistan, by Eugene H Glassman

Vazhahnamah-i Kurdi-Farsi by Muhammad Taqi Ibrahimpur

Arabic Persian Dictionary Farhange Novin Jame Bozorge -2 Jeldi - Arabi - Farsi by Ahmad Sayah

Shaban-i buzurg-i umid: Barrasi-i zindagi va asar-i Siyavash Kasrai (Chashmandaz-i shir va adab-i Farsi) by Kamyar Abidi

Manzumahha-yi Farsi: Qarn-i 9 ta 12 : muarrifi-i hudud-i 900 masnavi-i hamasi, irfani va ishqi dar adab-i Farsi by Muhammad Ali Khazanahdarlu