The Learning Linguist

Resources for Learning the World's Languages

Afrikaans

Spoken in: Namibia, South Africa

Books | Podcasts

Afrikaans Sonder Grense: Onderwyserhandleiding - Graad 6 / Standerd 4 (Second Language: Afrikaans Sonder Grense) by Jooste

Afrikaans: Lewende Taal Van Miljoene

Engels-Afrikaanse tegniese woordeboek =: English-Afrikaans technical dictionary by H. J Terblanche

Afrikaans Sonder Grense: Onderwyserhandleiding - Graad 4 / Standerd 2 (Second Language: Afrikaans Sonder Grense) by Jooste

Sukses Met Afrikaans: Onderwysershandleiding - Std 6 (Second Language: Sukses Met Afrikaans) by Latti

Afrikaans Sonder Grense: Onderwyserhandleiding - Graad 10 / Standerd 8 (Second Language: Afrikaans Sonder Grense) by Strydom

Sukses Met Afrikaans: Onderwysershandleiding - Std 7 (Second Language: Sukses Met Afrikaans) by Kroes

Afrikaans - Sy Aard En Ontwikkeling by H.J.J.M. van der Merwe

Wiskundewoordeboek: Mathematical dictionary. English-Afrikaans/Afrikaans-Engels by Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Afrikaans My Taal: Standerd 5 (1985 Syllabus) (First Language: Afrikaans My Taal) by de Klerk

Story Books (The Prep Series: a Multilingual Reading & Writing Series (for English, Afrikaans, IsiXhosa, IsiZulu, Sepedi, Setswana, XiTsonga, Siswati, Sesotho, IsiNdebele & Tshivenda)) by UCT School of Education

Story Books (The Prep Series: a Multilingual Reading & Writing Series (for English, Afrikaans, IsiXhosa, IsiZulu, Sepedi, Setswana, XiTsonga, Siswati, Sesotho, IsiNdebele & Tshivenda)) by UCT School of Education

Groot Woorde-Boek Afrikaans Engels by M. S. B. Kritzinger

Afrikaans Sonder Grense: Graad 10 / Standerd 8 (Second Language: Afrikaans Sonder Grense) by Strydom

The Cambridge Mathematics Dictionary for Schools Afrikaans translation by PRAESA